Translation

Články

Spolek českých perenářů usiluje o to, aby byl umožněn otevřený přístup k informacím co nejširšímu publiku laické i odborné veřejnosti. Díky vstřícnosti píšících perenářů a redakcím časopisů Zahrádkář a Zahradnictví zde publikujeme články vydané tiskem v posledních letech nebo zveřejněné na internetu.

Texty mají pochopitelně různou úroveň profesní erudici podle jejich zaměření. Možnost nastudování předpokládá respekt vůči letité zkušenosti a vložené práci autorů. Děkujeme všem, kteří členstvím ve Spolku českých perenářů aktivně podpořili tento počin.

Sortiment hybridních podzimních hvězdnic

Aster Little Carlow

Tento příspěvek je posledním ze série článků o podzimních astrách. Doplňuje předchozí o hybridní odrůdy, jež jsou, zejména v posledním období, významnou součástí sortimentu.
Aster 'Anja's Choice'
Novější perspektivní odrůda holandského šlechtitele Pieta Oudolfa. Světle fialové květy s průměrem kolem 2,5 cm, silné kompaktní trsy s pevnými přímými stonky dorůstají do výšky asi 1 až 1,2 m a mají velice hezký habitus. Patří k pozdním odrůdám, hodí se na záhony i k řezu.

Drobnokvěté podzimní hvězdnice

Aster ericoides Golden Spray

V předchozích článcích byly podrobněji rozpracovány tři nejvíce prošlechtěné a velmi často používané druhy podzimních aster – A. dumosus, A. novi-belgii a A. novae-angliae. V nabídce podzimních aster však najdeme také další druhy, jejichž sortiment je užší, ale jsou pro zahradnickou praxi neméně významné. Většina z nich má menší květy a stejně jako předchozí zmíněné druhy, i tyto astry pocházejí ze Severní Ameriky.

Aster novi-belgii

Symphyotrichum novi-belgii Gayborder Blue

Komplex podzimních aster – hvězdnic – zahrnuje několik druhů, z nichž k nejvýznamnějším a také nejrozsáhlejším co do počtu odrůd patří A. dumosus, Aster novi-belgii a A. novae-angliae. Často se pěstují také A. ericides, A. cordifolius a A. lateriflorus s menšími květy, počet odrůd je však podstatně nižší. Kromě toho najdeme na trhu také mnoho mezidruhových hybridů.
Následující příspevěk je věnován druhu hvězdnice virginská – Aster novi-belgii, jenž je považován za zahradnicky nejdůležitější. Stejně jako …

Aster novae-angliae

Symphyotrichum novae-angliae Harrington Pink

Stejně jako ostatní druhy ze skupiny tzv. podzimních aster – hvězdnic, pochází také hvězdnice novoanglická (Aster novae-angliae) ze Severní Ameriky. Úbory s průměrem kolem 5 cm kvetou od srpna do října a vyznačují se nápadně úzkými jazykovitými kvítky. Výrazným odlišovacím znakem od dalších zahradnicky využívaných druhů je drsně chlupatý povrch celé rostliny. Lodyhy ve spodní části dřevnatějí, větví zejména v horní části. Původní druh a starší odrůdy řadíme k vysokým trvalkám, dorůstají obvykle do výšky …

Aster dumosus

Symphyotrichum dumosus Peter Harrison

Oblíbená trvalka s plazivými rhizomy tvoří husté koberce, v čase kvetení zcela pokryté květy, a je jedním z dalších silně prošlechtěných druhů severoamerických aster – hvězdnic. Tento druh si již dávno našel v našich zahradách své stabilní místo.
Jak již bylo zmíněno v článku o hvězdnici virginské v předchozím čísle, v začlenění odrůd existují jisté nesrovnalosti. Díky odlišnému zařazení odrůd v kontinentální Evropě a v Anglii (kde se odrůdy A. dumosus i A. novi-belgii uvádějí …

Severoamerické novinky z čeledi Asteraceae v sortimentu trvalek

Ratibida-pinnata

Původem severoamerických bylin se v kultuře pěstuje celá řada (zmiňme např. plamenky – Phlox, hvězdnice – Aster, či turany – Erigeron), ale stále je co objevovat a čím rozšiřovat sortiment. Mnoho pěstitelů, zahradníků a zahrádkářů se orientuje na nenáročné druhy, vhodné např. do více méně sušších podmínek s minimem doplňkové závlahy. Řadu takových druhů lze nalézt na severoamerických prériích či stepích a mnohé z nich lze v celku bez problému pěstovat i v kultuře. Jako novinky lze označit např. tyto …

Asclepias

Asclepias tuberosa

Klejichy (Asclepias) (Asclepiadaceae) nepatří k příliš často pěstovaným trvalkám, což je škoda, protože na podmínky v kultuře nejsou příliš náročné a z minimum péče se odvděčí exotickou krásou svého habitu i zajímavým květenstvím. Název je odvozen od jména jednoho z největších lékařů starověku, Asklépia z Thessaly.
Jde o vytrvalé byliny s dřevnatějící bází s několika přímými lodyhami vyrůstajícími z plazivého oddenku. Listy jsou vstřícné, v přeslenu, vzácně střídavé. Květy v terminálních či úžlabních květenstvích či jednotlivé. Koruna je bílá, žlutooranžová, růžová, červená nebo zelenavá s velmi …

Trvalkové směsi ve veřejné zeleni

Workshop v dendrologicke zahrade

Cornelia Pacalaj1 a Wolfgang Borchardt2
1LVG Erfurt – Institut of Education and Research in Gardening, Department of Landscaping in : 99085 Erfurt, Leipziger Str. 75 a, Germany, phone: 0049361-3789726, e-mail: c.pacalaj@lvg-erfurt.de,
2 Fachhochschule Erfurt (FHE) – University of Applied Sciences, Department of Landscape Architecture, phone: 0049361-6700267, e-mail: borchardt@la.fh-erfurt.de

Stínomilné trvalky

Stínomilné trvalky

Prezentaci Petra Sekerky na téma Stínomilné trvalky si můžete prohlédnout zde>>

Tradescantia – podeňka

Tradescantia-andersoniana

Vytrvalé podeňky neboli tradeskancie (Tradescantia) z čeledi Commelinaceae patří v našich zahradách doposud k méně známým trvalkám. I když jde, zvláště v detailním pohledu, o skutečné skvosty, jsou v zahradách často neprávem opomíjeny.
Ve venkovních podmínkách se jako trvalky pěstují zejména hybridní odrůdy, které dnes řadíme k Tradescantia × andersoniana. Jedná se o křížence Tradescantia virginiana s dalšími druhy (všechny jsou původní v Severní Americe). Ve starší literatuře se můžeme setkat se začleněním odrůd k …