Translation

Články

Spolek českých perenářů usiluje o to, aby byl umožněn otevřený přístup k informacím co nejširšímu publiku laické i odborné veřejnosti. Díky vstřícnosti píšících perenářů a redakcím časopisů Zahrádkář a Zahradnictví zde publikujeme články vydané tiskem v posledních letech nebo zveřejněné na internetu.

Texty mají pochopitelně různou úroveň profesní erudici podle jejich zaměření. Možnost nastudování předpokládá respekt vůči letité zkušenosti a vložené práci autorů. Děkujeme všem, kteří členstvím ve Spolku českých perenářů aktivně podpořili tento počin.

Dlužichy a jejich příbuzné

Heuchera Caramel

V dnešní době vzrůstá obliba rostlin s ozdobnými listy. Kromě známých bohyšek (Hosta) patří k nejvíce žádaným dlužichy a další jim příbuzné rostliny z čeledi lomikamenovitých, Saxifragaceae.
Dlužichy (Heuchera) patří k druhům u nás dávno dobře známým, v minulosti se však v našich zahradách pěstovaly téměř výhradně typy a odrůdy ozdobné květy, jejichž červená a růžová soukvětí byla oblíbená na záhonech i k řezu. Také ve světě tato skupina dominovala až do druhé třetiny 20. …

Heliopsis – janeba

Heliopsis helianthoides Summer Sun

Nejvýznamnějším ze sedmi druhů rodu Heliopsis, které všechny pocházejí ze severní Ameriky, je Heliopsis helianthoides – janeba drsná. Významné zahradní kultivary jsou odvozeny od poddruhu H. helianthoides var. scabra, pocházejícího ze střední a západní části USA. Listem připomínají kopřivy, se kterými si je laik může v čase, kdy nekvetou, lehce splést. Rostliny jsou bohatě větvené a celé drsně chlupaté, odtud také pochází druhový název – janeba drsná. Květy vynikají svou výraznou žlutí a u jednotlivých …

Jarmanky

Astrantia major Star of Billion

Ačkoliv nenápadné rostliny rodu jarmanka (Astrantia) můžeme potkat v našich lesích poměrně často, v našich zahradách zatím nejsou příliš častým hostem. Rod zahrnuje asi 10 druhů trvalek s areálem rozšíření zasahujícím střední a jihovýchodní Evropu a Malou Asii.
Nejběžnějším a nejčastěji pěstovaným druhem je jarmanka větší (Astrantia major), rozšířená téměř po celé Evropě. Rostliny obvykle dorůstají do výšky 40 až 60 cm, odrůdy jsou často i vyšší. Kvítky jsou drobné, nenápadné, uspořádané v okolících, na …