Translation

Penstemon

2021
Penstemon

Amsonia

2020
Amsonia

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2019
Baptisia

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2018
Astrantia

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2017
Geranium

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2016
Veronicastrum

Phlox trvalka sezony

2015
Phlox

Phlox trvalka sezony

2014
Salvia

Aster trvalka sezony

2013
Aster

Nepeta trvalka sezony

2012
Nepeta

Campanula trvalka sezony

2011
Campanula

Helenium  trvalka sezony

2010
Helenium

Echinacea  trvalka sezony

2009
Echinacea

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2008
Leucanthemum

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2007
Veronica

previous arrow
next arrow
Slider

Trvalka sezony

Trvalka sezóny má svůj vlastní web www.trvalkasezony.cz

V rámci konceptu popularizace u koncového uživatele uvádí Český spolek perenářů každoroční program zaměřený na vybranou skupinu trvalek. Jeho zaměření jednoznačně podporuje komunikaci mezi tuzemskými profesionálními zahradníky a všemi strukturami médií, které umí s informacemi této povahy přínosně pracovat.

Info servis je v dané sezóně volně přístupný včetně textů ke zpracování, obrazové dokumentace a zprostředkování autorských textů, reportáží či rozhovorů s předními odborníky na dané téma. Další prezentace probíhají na akcích s participací spolku a ve spolupráci s dalšími veřejně přístupnými objekty

Trvalku sezóny najdete i na Facebooku

Další informace o programu Trvalka sezóny najdete zde >>.

Prodejní místa trvalky sezóny najdete zde >>.

Trvalka sezóny 2021: Penstemon (dračík)

Dračíky, oblíbené pro své bohaté kvetení, tvoří početnou skupinu zahradních trvalek. Původní druhy (v přírodě je jich okolo 270) pěstované v kultuře pochází z různých biotopů Sev. Ameriky, jako jsou travnaté prérie, světlé lesy, ale také polopouště i alpinské polohy. Rozmanitost pěstovaných dračíků se snahami zahradních šlechtitelů rozrostla od druhé pol. 19. stol. o řadu nových kultivarů.

Habitem se jedná o nízké až středně vzrůstné vytrvalé byliny nebo polo-stálezelené keříky se …

Trvalka sezóny 2020: Amsonia (amsonie)

Jedná se o druhově málo početný rod vytrvalých bylin, jehož většina nástupců roste ve východních částech Spojených států amerických. Po jednom druhu se dále vyskytuje ve východním Středomoří a ve východní Asii. Amsonie se botanicky řadí do čeledi toješťovité (Apocynaceae), která v naší české květeně má jen ojedinělé zastoupení (nejznámější je brčál barvínek – Vinca minor).

Trvalka sezóny 2019: Baptisia (baptísie)

Baptisia ´Blueberry Sunday´

Asi 20 druhů baptísií (Baptisia) pochází z prérijních společenstev východních oblastí Severní Ameriky. Do domácího zahradnického a zahrádkářského povědomí se baptísie začaly dostávat zhruba na přelomu tisíciletí. Nicméně stále patří mezi trvalky, které nejsou na zahradách k vidění tak často, jak by si zasloužily. Jde o trsnatě rostoucí rostliny se vzpřímenými či polovzpřímenými stonky, zakončenými nápadnými květenstvími. Jejich hlavní výhodou je značná odolnost suchu a především dlouhověkost. Pokud se jim na zvoleném stanovišti daří, pak …

Trvalka sezóny 2018: Astrantia (jarmanka)

Jarmanky (Astrantia) patří do příbuzenstva rostlin miříkovitých (Apiaceae), stejně jako např. známé zeleniny mrkev, celer nebo petržel. Jedná se ale o vytrvalé okrasné rostliny, vhodné do nejrůznějších typů zahrad. Bohužel ale nepatří zrovna mezi trvalky, které by byly často k vidění. Přitom jde o rostliny nenáročné, zajímavé a známé mimo jiné i z naší přírody. Právě i větší propagace těchto relativně méně známých rostlin byl jeden z důvodů, proč byly jarmanky vybrány členy Českého …

2017: Geranium (kakosty)

Kakosty (Geranium) jsou neobyčejně plastické byliny s širokou možností použití na zahradách, v parcích či jiných sadovnických realizacích. Tato variabilita je dána jejich různorodým výskytem v přírodě, kde nalezneme druhy mírně vlhkých evropských a asijských luk (G. pratense, G. wlassovianum, G. platypetalum), rostliny sušších a jižních strání a skalisek, milujících dostatek slunce (G. sanguineum, G. dalmaticum, G. cinereum), druhy stinných kamenitých svahů či lesních suťovišť (G. macrorrhizum), či rostliny příbřežních až mokřadních stanovišť (G. phaeum, …

2016: Veronicastrum (rozrazilovec)

Veronicastrum virginicum 'Fascination'

České pojmenování těchto impozantních trvalek zatím není zcela ustáleno. Jméno rozrazilovec je preferováno členy Českého spolku perenářů. Lze se ale setkat také s označením rozrazil (díky blízké příbuznosti s tímto rodem) a také s počeštělým termínem veronikastrum, byť to není jméno zrovna dvakrát libozvučné… Současné botanické pojetí řadí tyto rostliny do čeledi jitrocelovitých (Plantaginaceae).
Jedná o vzrůstné, spolehlivě vytrvalé byliny, dorůstající bez problému 120-180 cm a některé odrůdy i více. Hodí se tedy především do …

2015: Phlox (plamenka)

Phlox, plamenka, trvalka sezóny 2015

Když se léto rozběhne plným proudem, jednou v podvečer se potkáte s nevšední vůní. Je známá, familierní a samozřejmě nezapomenutelná. Přesto jsme každoročně z jejího znovunalezení obvykle nadšeni. Předchází magická květenství vysokých floxů, jejichž rozetky prvních poupat se v tomto čase náhle rozvíjejí. Vděčnými jarními předskokany tradičních plamenek jsou samozřejmě nízké skalkové typy, jejichž polštáře zdobí nejedno alpinum. Ale dnes bude řeč jen a jen o těch vyšších, letních. Před sto lety byly velice populárními …

2014: Salvia (šalvěj)

Salvia - trvalka sezóny 2014

Je možné najít v květině rozevlátý šál? Přes první pocit z vyznění českého jména je výsostné poslání těchto rostlin patrné z latinského salvare – léčit. Již od starověku se těšily její některé druhy neobyčejné pověsti coby byliny na řadu neduhů. Skutečné hojivé účinky jsou poněkud skromnějšího rozsahu než původní mýtus, ovšem i tak patří šalvěj k zásadním bylinám s užitím v čajích, tinkturách i olejích. Podobně také pronikla do kuchyně nebo parfémů. Je až pozoruhodné, …

2013: Aster (hvězdnice)

Aster - trvalka sezóny 2013

Má každý někde svou hvězdu? Mnohým je přisuzována, jiní v ni věří a někteří si dokonce objeví nějakou svou vlastní. Pokud by snad ovšem někomu přišla astrologie příliš vzdálená, možná nepohrdne zahradnickou astro-logií, která mu nabídne četná souhvězdí ve velmi detailním provedení. Astrám se oficielně říká hvězdnice, nicméně tato květina nikoho netrápí svou botanickou latinou dlouho. Rod Aster dostal jméno jasné a zřejmé z hvězdě podobného tvaru květu. Takže to, co lidé hledají v nočním …

2012: Nepeta (šanta)

Nepeta trvalka sezóny 2012

Člověk si oblíbil za staletí svého soužití s přírodou bezpočet květin. Mnohé z nich jsou krásné, jiné účelné a váže se k nim celá řada pozoruhodných tradic. Téměř každý dokáže říct, které kvítko je mu nejmilejší. Jakkoliv to může být láska překvapivá a pochopitelná. Někdo rád růže, jiný třeba chmel. Dokonce si dokáží mnozí zamilovat tu či onu květinu proto, že je drahá tomu, koho sami mají rádi. Třeba kočky. Ačkoliv se říká, že kočky …