Translation

Ing.Petr Molek

Petr Molek

Produkce trvalkové školky je úzce spjata s produkcí semenářskou, při které je na plochách s rozdílnými podmínkami pěstován , v druhové a kultivarové čistotě udržován , rozsáhlý sortiment trvalek, skalniček a trav. Velká část ve školce pěstovaných rostlin je proto generativně množených ,s jistotou původu množitelského materiálu.

Mapa