Translation

Trvalka sezóny – informace o programu

V rámci konceptu popularizace u koncového uživatele uvádí Český spolek perenářů každoroční program zaměřený na vybranou skupinu trvalek. Jeho zaměření jednoznačně podporuje komunikaci mezi tuzemskými profesionálními zahradníky a všemi strukturami médií, které umí s informacemi této povahy přínosně pracovat.

Info servis je v dané sezóně volně přístupný včetně textů ke zpracování, obrazové dokumentace a zprostředkování autorských textů, reportáží či rozhovorů s předními odborníky na dané téma. Další prezentace probíhají na akcích s participací spolku a ve spolupráci s dalšími veřejně přístupnými objekty.

Český spolek perenářů jako nezisková organizace zaštiťuje vznik komunikačního mostu mezi profesionály z oblasti výzkumu či vzdělávání a tuzemskými producenty vytrvalých zahradních květin. Jedním z výsledků této spolupráce, který přímo vychází vstříc koncovému spotřebiteli je právě program „Trvalka sezóny“.

Výběr vyvolené skupiny peren pro tento program probíhá za plné participace profesionálů z předních pracovišť v oboru a pěstitelů rozličné velikosti produkce i zaměření. Cílem je vyslat k našemu tradičnímu zákazníkovi dobrou zprávu v podobě kvalitních informací, vitálních výpěstků a podpořit pěstitelskou tradici. Volbu rostlin ovlivňuje především její ověření v místním klimatu spolu s možností doporučit vhodný sortiment a zároveň přinést něco nového.

Tento program se svou podstatou staví za potřebu sdělit našemu tradičnímu zákazníkovi relevantní a pravdivá data, nenechat ho v úzkých nad nesrozumitelnými informacemi a nezklamávat ho nepravdivými daty. Otevřeně zde stavíme kompetici proti beztrestnému šíření zavádějících, nepřesných nebo neúplných informací, které vznikají generalizováním dat nebo mechanickými překlady zdrojů zemí s odlišným klimatem. Trvalky mají už ve svém názvu zahrnut fakt, že nesmí být chápana jako zboží „na jedno použití“, mají vytrvat a jako takové mají být pěstovány.

Koncept programu „Trvalka sezóny“ vychází ze struktury řady úspěšných národních či mezinárodních ocenění, která jsou kvalitním okrasným rostlinám udělovány v mnoha zemích. Hodnotí je tak jako pozoruhodné, doporučené a ověřené. Na tyto tradice zahradnické kultury, které se tak významně liší od komerčních kampaní na podporu prodeje, se snažíme navázat s ohledem na naše klimatická a pěstitelská specifika.

Předobraz, inspiraci či vzor lze hledat například v zahraničních oceněních jako je The RHS’s Award of Garden Merit, Great Plant Picks, The Plants of Merit, Perennial Plant of the Year, Awarded ISU-Perennials a řada dalších ocenění v rámci národních i mezinárodních společností a výstav působících na poli okrasného zahradnictví. Náš program by rád navázal na zavedenou formu „doporučeného sortimentu“, která má svou tradici v našich zemích, podobně jako i další ocenění, za všechny jmenujme na národní úrovni vyhlašovanou Novitas Olomucensis.