Translation

Anemone

2022
Anemone

Penstemon

2021
Penstemon

Amsonia

2020
Amsonia

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2019
Baptisia

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2018
Astrantia

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2017
Geranium

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2016
Veronicastrum

Phlox trvalka sezony

2015
Phlox

Phlox trvalka sezony

2014
Salvia

Aster trvalka sezony

2013
Aster

Nepeta trvalka sezony

2012
Nepeta

Campanula trvalka sezony

2011
Campanula

Helenium  trvalka sezony

2010
Helenium

Echinacea  trvalka sezony

2009
Echinacea

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2008
Leucanthemum

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2007
Veronica

previous arrow
next arrow
Slider

Trvalka sezóny – informace o programu

V rámci konceptu popularizace u koncového uživatele uvádí Český spolek perenářů každoroční program zaměřený na vybranou skupinu trvalek. Jeho zaměření jednoznačně podporuje komunikaci mezi tuzemskými profesionálními zahradníky a všemi strukturami médií, které umí s informacemi této povahy přínosně pracovat.

Info servis je v dané sezóně volně přístupný včetně textů ke zpracování, obrazové dokumentace a zprostředkování autorských textů, reportáží či rozhovorů s předními odborníky na dané téma. Další prezentace probíhají na akcích s participací spolku a ve spolupráci s dalšími veřejně přístupnými objekty.

Český spolek perenářů jako nezisková organizace zaštiťuje vznik komunikačního mostu mezi profesionály z oblasti výzkumu či vzdělávání a tuzemskými producenty vytrvalých zahradních květin. Jedním z výsledků této spolupráce, který přímo vychází vstříc koncovému spotřebiteli je právě program „Trvalka sezóny“.

Výběr vyvolené skupiny peren pro tento program probíhá za plné participace profesionálů z předních pracovišť v oboru a pěstitelů rozličné velikosti produkce i zaměření. Cílem je vyslat k našemu tradičnímu zákazníkovi dobrou zprávu v podobě kvalitních informací, vitálních výpěstků a podpořit pěstitelskou tradici. Volbu rostlin ovlivňuje především její ověření v místním klimatu spolu s možností doporučit vhodný sortiment a zároveň přinést něco nového.

Tento program se svou podstatou staví za potřebu sdělit našemu tradičnímu zákazníkovi relevantní a pravdivá data, nenechat ho v úzkých nad nesrozumitelnými informacemi a nezklamávat ho nepravdivými daty. Otevřeně zde stavíme kompetici proti beztrestnému šíření zavádějících, nepřesných nebo neúplných informací, které vznikají generalizováním dat nebo mechanickými překlady zdrojů zemí s odlišným klimatem. Trvalky mají už ve svém názvu zahrnut fakt, že nesmí být chápana jako zboží „na jedno použití“, mají vytrvat a jako takové mají být pěstovány.

Koncept programu „Trvalka sezóny“ vychází ze struktury řady úspěšných národních či mezinárodních ocenění, která jsou kvalitním okrasným rostlinám udělovány v mnoha zemích. Hodnotí je tak jako pozoruhodné, doporučené a ověřené. Na tyto tradice zahradnické kultury, které se tak významně liší od komerčních kampaní na podporu prodeje, se snažíme navázat s ohledem na naše klimatická a pěstitelská specifika.

Předobraz, inspiraci či vzor lze hledat například v zahraničních oceněních jako je The RHS’s Award of Garden Merit, Great Plant Picks, The Plants of Merit, Perennial Plant of the Year, Awarded ISU-Perennials a řada dalších ocenění v rámci národních i mezinárodních společností a výstav působících na poli okrasného zahradnictví. Náš program by rád navázal na zavedenou formu „doporučeného sortimentu“, která má svou tradici v našich zemích, podobně jako i další ocenění, za všechny jmenujme na národní úrovni vyhlašovanou Novitas Olomucensis.