Translation

Valná hromada proběhla 7.12.2017

Na začátku prosince proběhla valná hromada Spolku českých perenářů v Průhonicích v poměrně hojném počtu 16 účastníků.

Petr Molek se postaral o organizaci valné hromady a následný zápis z ní. Adam Baroš shrnul úspěšnost akcí konaných v roce 2017 – konkrétně workshop „Barvy“ s lektorem Ueli Seiler Hugova, který se konal 23.a 24. 2.2017 a tradiční seminář „Barvy a pereny“ konaný 1.3.2017.

Členové se shodli na zániku rozdělení členství do profi a hobby a obě kategorie byly sjednoceny pod jediné „členství“ se sjednoceným členským příspěvkem 1000,-Kč.

valna hromada

Zanechte komentář