Translation

Cíle spolku

Český spolek perenářů je občanské sdružení, které propaguje a popularizuje v zimě vytrvalé víceleté zahradní květiny, profesionály zvané pereny, laiky prostě a jednoduše trvalky.

cile spolku ceskych perenaru

I. HOBBY – info pěstitelům

 • Trvalka sezóny – každoroční kampaň o zvolené skupině květin
 • For Garden – zastoupení tuzemských pěstitelů trvalek, poradenství (Výstaviště Letňany)
 • Květinové slavnosti – jarní trh s květinami (Zámek Průhonice)
 • Trvalkové dny – provázení po sortimentech, výstava, nabídka pěstitelů a poradenství (Botanická zahrada Praha Troja)
 • Zahrádkář – pravidelné publikování článků o trvalkách předními odborníky

II. PROFI – podpora kolegiality

 • profesní podpora pro školství, botanické zahrady, zahradnické firmy a projektanty
 • každoroční tematický seminář pro odbornou veřejnost
 • dílny při příležitosti realizací konkrétních záhonů
 • spolupráce a účast na mezioborových konferencích
 • členství v International Stauden Union, mezinárodní spolupráce s perenáři
 • letní výjezdy do zahraničí

III. EDU – budujme obor

 • archiv článků, sborníků ze seminářů a dalších dat o trvalkách
 • metodiky zakládání trvalkových záhonů a společenstev
 • projekt Doporučený sortiment trvalek pro záhonové použití
 • propagace novinek a ověřených sortimentů, evidence sbírek
 • učební texty pro Exteriérové/ sadovnické květinářství vysokých škol
 • záhonové testy sortimentů a hodnocené pokusy typů záhonů

Vznik spolku podnítila výzva k vydávání žurnálu Pereny z počátku roku 2003 a následná odborná diskuze, která vedla k založení občanského sdružení na jaře roku 2005. Cílem spolku je zejména zprostředkování informací napříč všemi zainteresovanými skupinami. Integrujeme snahy komerčních producentů a výzkumných institucí, zpracováváme informace pro profesionální zahradnické firmy a projektanty, poskytujeme garanci prezentacím a vzdělávání, poradenství laikům nevyjímaje.

Portfolio našich aktivit sahá od zahradního architekta až po nadšeného zahrádkáře. K dispozici je profi členství pro ty kteří se chtějí aktivně účastnit i fan klub pro ty kteří chtějí přihlížet a nechat se vzdělávat.

Jedním z výsledků spolupráce profesionálů, který přímo vychází vstříc koncovému spotřebiteli je program „Trvalka sezóny“. Ten je spolu s akcí „Trvalkové dny“ a zajišťováním článků pro časopisy a weby, páteřní linií zajišťující pohyb informací vně oboru.

Druhou linií našich snah je distribuovat informace uvnitř oboru napříč zahradnickým světem. Mezi pěstiteli, výzkumníky, pedagogy, realizátory a v neposlední řadě zahradními architekty. Těmto je určen podzimní seminář v Průhonicích, archiv na tomto webu a odborné výjezdy a vycházky.

K prezentaci spolek využívá i spolupráci s výstavišti, botanickými zahradami a dalšími organizacemi v neziskovém sektoru.

Mezi etické limity spolku patří podpora produkce a odbytu českých producentů trvalek, ruku v ruce s požadavkem na vznik relevantních a pravdivých informacích založených na výzkumu prováděném v našich klimatických podmínkách. Chceme tak stavět alternativu k šíření zavádějících a neúplných informací z nerelevantních zdrojů. Na bázi osobních kontaktů rozvíjíme zahraniční spolupráci se subjekty podobného smýšlení.