Translation

Anemone
Anemone
Anemone
Penstemon
Amsonia
Veronica prostrata 'Blauspiegel'
Veronica prostrata 'Blauspiegel'
Veronica prostrata 'Blauspiegel'
Veronica prostrata 'Blauspiegel'
Phlox trvalka sezony
Phlox trvalka sezony
Aster trvalka sezony
Nepeta trvalka sezony
Campanula trvalka sezony
Helenium  trvalka sezony
Echinacea  trvalka sezony
Veronica prostrata 'Blauspiegel'
Veronica prostrata 'Blauspiegel'
2024

2024
Helleborus

2023

2023
Persicaria

2022

2022
Anemone

2021

2021
Penstemon

2020

2020
Amsonia

2019

2019
Baptisia

2018

2018
Astrantia

2017

2017
Geranium

2016

2016
Veronicastrum

2015

2015
Phlox

2014

2014
Salvia

2013

2013
Aster

2012

2012
Nepeta

2011

2011
Campanula

2010

2010
Helenium

2009

2009
Echinacea

Leucanthemum 2008

2008
Leucanthemum

2007

2007
Veronica

previous arrow
next arrow

Trvalka sezony

Trvalka sezóny má svůj vlastní web www.trvalkasezony.cz

V rámci konceptu popularizace u koncového uživatele uvádí Český spolek perenářů každoroční program zaměřený na vybranou skupinu trvalek. Jeho zaměření jednoznačně podporuje komunikaci mezi tuzemskými profesionálními zahradníky a všemi strukturami médií, které umí s informacemi této povahy přínosně pracovat.

Info servis je v dané sezóně volně přístupný včetně textů ke zpracování, obrazové dokumentace a zprostředkování autorských textů, reportáží či rozhovorů s předními odborníky na dané téma. Další prezentace probíhají na akcích s participací spolku a ve spolupráci s dalšími veřejně přístupnými objekty

Trvalku sezóny najdete i na Facebooku

Další informace o programu Trvalka sezóny najdete zde >>.

Prodejní místa trvalky sezóny najdete zde >>.

Trvalka sezóny 2024: Helleborus (čemeřice)

Čemeřice, z čeledi Ranunculaceae – pryskyřníkovité, jsou v zahradách známé a užívané poměrně dlouhou dobu. Čemeřici černou (Helleborus niger) jako první známý druh popsal C. Linné v roce 1753. Zejména je to dáno jejich časným a nápadným kvetením, kterým poutají pozornost již v zimních měsících.

Rod zahrnuje více než 20 druhů, které se často botanicky od sebe složitě odlišují. Původní rozšíření zahrnuje jižní a střední Evropu, přes Balkán do Turecka až na Kavkaz, rostou …

Trvalka sezóny 2023: Persicaria (rdesno)

Rod Persicaria můžeme v trvalkových kompozicích vidět v poslední době častěji a častěji. Oblíbeným se stal zejména pro dlouhou dobu kvetení, bujný růst, bezproblémové pěstování (obvykle netrpí žádnými chorobami ani škůdci) a přizpůsobivost. Pomalu se mění pohled na rdesno jako neúmorný plevel, ačkoli obezřetnost je na místě. Několik druhů rodu Persicaria opravdu může být na obtíž až lehce invazní – například Persicaria polystachya (syn. Persicaria wallichii), ale většina zahradních kultivarů je šlechtěna s ohledem na neinvaznost.

Persicaria affinis Daajeling Red

Trvalka sezóny 2022: Anemone (sasanka) – podzimní

Z druhově bohatého rodu Anemone (čeleď Ranunculaceae,
okolo 120 druhů) patří skupina na podzim kvetoucích sasanek mezi
nejatraktivnější zahradní trvalky tohoto období. Jsou to poměrně vzrůstné, trsnaté
rostliny s výškou od 0,6 až 1,5 m, které se ze svazčitých kořenů, prostřednictvím
podzemních výběžků, rozrůstají dále do větších porostů. Od poloviny léta pak
z přízemních růžic, dlouze řapíkatých, dělených listů vyrůstají květonosné
lodyhy.  Ty nesou výrazné, velké květy
v bílých, růžových a karmínových odstínech, které postupně nakvétají až do

Trvalka sezóny 2021: Penstemon (dračík)

Dračíky, oblíbené pro své bohaté kvetení, tvoří početnou skupinu zahradních trvalek. Původní druhy (v přírodě je jich okolo 270) pěstované v kultuře pochází z různých biotopů Sev. Ameriky, jako jsou travnaté prérie, světlé lesy, ale také polopouště i alpinské polohy. Rozmanitost pěstovaných dračíků se snahami zahradních šlechtitelů rozrostla od druhé pol. 19. stol. o řadu nových kultivarů.

Habitem se jedná o nízké až středně vzrůstné vytrvalé byliny nebo polo-stálezelené keříky se …

Trvalka sezóny 2020: Amsonia (amsonie)

Jedná se o druhově málo početný rod vytrvalých bylin, jehož většina nástupců roste ve východních částech Spojených států amerických. Po jednom druhu se dále vyskytuje ve východním Středomoří a ve východní Asii. Amsonie se botanicky řadí do čeledi toješťovité (Apocynaceae), která v naší české květeně má jen ojedinělé zastoupení (nejznámější je brčál barvínek – Vinca minor).

Trvalka sezóny 2019: Baptisia (baptísie)

Baptisia ´Blueberry Sunday´

Asi 20 druhů baptísií (Baptisia) pochází z prérijních společenstev východních oblastí Severní Ameriky. Do domácího zahradnického a zahrádkářského povědomí se baptísie začaly dostávat zhruba na přelomu tisíciletí. Nicméně stále patří mezi trvalky, které nejsou na zahradách k vidění tak často, jak by si zasloužily. Jde o trsnatě rostoucí rostliny se vzpřímenými či polovzpřímenými stonky, zakončenými nápadnými květenstvími. Jejich hlavní výhodou je značná odolnost suchu a především dlouhověkost. Pokud se jim na zvoleném stanovišti daří, pak …

Trvalka sezóny 2018: Astrantia (jarmanka)

Jarmanky (Astrantia) patří do příbuzenstva rostlin miříkovitých (Apiaceae), stejně jako např. známé zeleniny mrkev, celer nebo petržel. Jedná se ale o vytrvalé okrasné rostliny, vhodné do nejrůznějších typů zahrad. Bohužel ale nepatří zrovna mezi trvalky, které by byly často k vidění. Přitom jde o rostliny nenáročné, zajímavé a známé mimo jiné i z naší přírody. Právě i větší propagace těchto relativně méně známých rostlin byl jeden z důvodů, proč byly jarmanky vybrány členy Českého …

2017: Geranium (kakosty)

Kakosty (Geranium) jsou neobyčejně plastické byliny s širokou možností použití na zahradách, v parcích či jiných sadovnických realizacích. Tato variabilita je dána jejich různorodým výskytem v přírodě, kde nalezneme druhy mírně vlhkých evropských a asijských luk (G. pratense, G. wlassovianum, G. platypetalum), rostliny sušších a jižních strání a skalisek, milujících dostatek slunce (G. sanguineum, G. dalmaticum, G. cinereum), druhy stinných kamenitých svahů či lesních suťovišť (G. macrorrhizum), či rostliny příbřežních až mokřadních stanovišť (G. phaeum, …

2016: Veronicastrum (rozrazilovec)

Veronicastrum virginicum 'Fascination'

České pojmenování těchto impozantních trvalek zatím není zcela ustáleno. Jméno rozrazilovec je preferováno členy Českého spolku perenářů. Lze se ale setkat také s označením rozrazil (díky blízké příbuznosti s tímto rodem) a také s počeštělým termínem veronikastrum, byť to není jméno zrovna dvakrát libozvučné… Současné botanické pojetí řadí tyto rostliny do čeledi jitrocelovitých (Plantaginaceae).
Jedná o vzrůstné, spolehlivě vytrvalé byliny, dorůstající bez problému 120-180 cm a některé odrůdy i více. Hodí se tedy především do …

2015: Phlox (plamenka)

Phlox, plamenka, trvalka sezóny 2015

Když se léto rozběhne plným proudem, jednou v podvečer se potkáte s nevšední vůní. Je známá, familierní a samozřejmě nezapomenutelná. Přesto jsme každoročně z jejího znovunalezení obvykle nadšeni. Předchází magická květenství vysokých floxů, jejichž rozetky prvních poupat se v tomto čase náhle rozvíjejí. Vděčnými jarními předskokany tradičních plamenek jsou samozřejmě nízké skalkové typy, jejichž polštáře zdobí nejedno alpinum. Ale dnes bude řeč jen a jen o těch vyšších, letních. Před sto lety byly velice populárními …