Translation

Anemone

2022
Anemone

Penstemon

2021
Penstemon

Amsonia

2020
Amsonia

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2019
Baptisia

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2018
Astrantia

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2017
Geranium

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2016
Veronicastrum

Phlox trvalka sezony

2015
Phlox

Phlox trvalka sezony

2014
Salvia

Aster trvalka sezony

2013
Aster

Nepeta trvalka sezony

2012
Nepeta

Campanula trvalka sezony

2011
Campanula

Helenium  trvalka sezony

2010
Helenium

Echinacea  trvalka sezony

2009
Echinacea

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2008
Leucanthemum

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2007
Veronica

previous arrow
next arrow
Slider

Workshop – Pereny v Dendrologické zahradě

Zahrada byla založena v polovině 70. let s cílem studia dřevin, trvalek a cibulovin, které budou použitelné v našich klimatických podmínkách. Největší rozmach zažívala zahrada v polovině 80. let, kdy již byly částečně zformované izolační pásy v jejích hranicích a hlavní kosterní výsadby v přední části zahrady. V letech 1983-1984 řešil VUKOZ státní úkol Stanovení sortimentů pro výsadby zeleně v sídlech a krajině. Problematiku peren řešily následující dílčí úkoly:

Hodnocení a stanovení komplexní biotechniky vybraných druhů trvalek pro extrémní stanovištní podmínky – Ing. Marek Hamata

Okrasné rostliny nízkého patra a pokryvů – Ing. Marie Součková

Státní úkol byl ukončen v roce 1987 a výstupy byly publikovány v závěrečné zprávě v roce 1987. V roce 1988 byl tento úkol obnoven, ale po událostech roku 1989 byly tyto aktivity postupně ukončeny. VUKOZ přešel z rezortu Ministerstva zemědělství pod Ministerstvo Životního prostředí, kde zahradnický výzkum neměl stejnou podporu, jako v dřívějších letech. Perenám jsme ale věnovali nemalou pozornost po celou dobu. Intenzivně se v zahradě pracovalo především s dlouhověkými hajními perenami. Předmětem našeho zájmu byly především funkie, bergénie, škornice a kapradiny. Publikovaných výsledků z té doby je ale minimum.

Workshop v dendrologicke zahrade

V současné době pracujeme na projektu:

Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti.

Taxonomická revize, hodnocení, soustřeďování a výzkum uplatnění genofondu neprodukčních rostlin

01 Revize, hodnocení a soustřeďování genofondu rostlin.
Cílem úkolu je soustřeďování, evidence a hodnocení kulturního genofondu rostlin, nevyužívaných pro zemědělskou produkci, z hlediska perspektiv pěstování v klimatických podmínkách České republiky. Prověřování starých, nedoceněných českých kultivarů okrasných rostlin, vyhodnocení a zavádění nových perspektivních kultivarů.

Podrobněji se věnujeme denivkám, pivoňkám, ozdobnicím a pokračujeme i nadále v práci s funkiemi a škornicemi. V zahradě již třetím rokem probíhají fenologická hodnocení a měření širokého sortimentu trvalek. K tisku je připraven výstup z hodnocení sortimentu ozdobnic, pivoněk, kakostů a bohyšek. Tabulky slouží k lepší orientaci v trvalkách a jejich kultivarech při jejich praktickém využití ve výsadbách. Hodnocený sortiment trvalek byl vysázen v roce 2002-2004. Hodnocení probíhá od roku 2005 (kromě rodu Hosta, který byl hodnocen již od roku 1997-2007) a je zaměřeno na celkový vzhled jednotlivých kultivarů. V roce 2006 byly naše perenářské aktivity rozšířeny o studium trvalkových směsí vhodných pro městské prostředí, využívajících principů autoregulace s nízkými nároky na údržbu. Připravují se srovnávací pokusy perspektivních rodů trvalek.

Vytrvalost peren v zahradní architektuře, 12.10. 2007, Zdroj : VUKOZ, www.vukoz.cz
 

Zanechte komentář