Translation

Anemone
Penstemon
Amsonia
Veronica prostrata 'Blauspiegel'
Veronica prostrata 'Blauspiegel'
Veronica prostrata 'Blauspiegel'
Veronica prostrata 'Blauspiegel'
Phlox trvalka sezony
Phlox trvalka sezony
Aster trvalka sezony
Nepeta trvalka sezony
Campanula trvalka sezony
Helenium  trvalka sezony
Echinacea  trvalka sezony
Veronica prostrata 'Blauspiegel'
Veronica prostrata 'Blauspiegel'
2022

2022
Anemone

2021

2021
Penstemon

2020

2020
Amsonia

2019

2019
Baptisia

2018

2018
Astrantia

2017

2017
Geranium

2016

2016
Veronicastrum

2015

2015
Phlox

2014

2014
Salvia

2013

2013
Aster

2012

2012
Nepeta

2011

2011
Campanula

2010

2010
Helenium

2009

2009
Echinacea

Leucanthemum 2008

2008
Leucanthemum

2007

2007
Veronica

previous arrow
next arrow

Workshop – Pereny v Dendrologické zahradě

Zahrada byla založena v polovině 70. let s cílem studia dřevin, trvalek a cibulovin, které budou použitelné v našich klimatických podmínkách. Největší rozmach zažívala zahrada v polovině 80. let, kdy již byly částečně zformované izolační pásy v jejích hranicích a hlavní kosterní výsadby v přední části zahrady. V letech 1983-1984 řešil VUKOZ státní úkol Stanovení sortimentů pro výsadby zeleně v sídlech a krajině. Problematiku peren řešily následující dílčí úkoly:

Hodnocení a stanovení komplexní biotechniky vybraných druhů trvalek pro extrémní stanovištní podmínky – Ing. Marek Hamata

Okrasné rostliny nízkého patra a pokryvů – Ing. Marie Součková

Státní úkol byl ukončen v roce 1987 a výstupy byly publikovány v závěrečné zprávě v roce 1987. V roce 1988 byl tento úkol obnoven, ale po událostech roku 1989 byly tyto aktivity postupně ukončeny. VUKOZ přešel z rezortu Ministerstva zemědělství pod Ministerstvo Životního prostředí, kde zahradnický výzkum neměl stejnou podporu, jako v dřívějších letech. Perenám jsme ale věnovali nemalou pozornost po celou dobu. Intenzivně se v zahradě pracovalo především s dlouhověkými hajními perenami. Předmětem našeho zájmu byly především funkie, bergénie, škornice a kapradiny. Publikovaných výsledků z té doby je ale minimum.

Workshop v dendrologicke zahrade

V současné době pracujeme na projektu:

Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti.

Taxonomická revize, hodnocení, soustřeďování a výzkum uplatnění genofondu neprodukčních rostlin

01 Revize, hodnocení a soustřeďování genofondu rostlin.
Cílem úkolu je soustřeďování, evidence a hodnocení kulturního genofondu rostlin, nevyužívaných pro zemědělskou produkci, z hlediska perspektiv pěstování v klimatických podmínkách České republiky. Prověřování starých, nedoceněných českých kultivarů okrasných rostlin, vyhodnocení a zavádění nových perspektivních kultivarů.

Podrobněji se věnujeme denivkám, pivoňkám, ozdobnicím a pokračujeme i nadále v práci s funkiemi a škornicemi. V zahradě již třetím rokem probíhají fenologická hodnocení a měření širokého sortimentu trvalek. K tisku je připraven výstup z hodnocení sortimentu ozdobnic, pivoněk, kakostů a bohyšek. Tabulky slouží k lepší orientaci v trvalkách a jejich kultivarech při jejich praktickém využití ve výsadbách. Hodnocený sortiment trvalek byl vysázen v roce 2002-2004. Hodnocení probíhá od roku 2005 (kromě rodu Hosta, který byl hodnocen již od roku 1997-2007) a je zaměřeno na celkový vzhled jednotlivých kultivarů. V roce 2006 byly naše perenářské aktivity rozšířeny o studium trvalkových směsí vhodných pro městské prostředí, využívajících principů autoregulace s nízkými nároky na údržbu. Připravují se srovnávací pokusy perspektivních rodů trvalek.

Vytrvalost peren v zahradní architektuře, 12.10. 2007, Zdroj : VUKOZ, www.vukoz.cz
 

Zanechte komentář