Translation

Anemone

2022
Anemone

Penstemon

2021
Penstemon

Amsonia

2020
Amsonia

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2019
Baptisia

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2018
Astrantia

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2017
Geranium

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2016
Veronicastrum

Phlox trvalka sezony

2015
Phlox

Phlox trvalka sezony

2014
Salvia

Aster trvalka sezony

2013
Aster

Nepeta trvalka sezony

2012
Nepeta

Campanula trvalka sezony

2011
Campanula

Helenium  trvalka sezony

2010
Helenium

Echinacea  trvalka sezony

2009
Echinacea

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2008
Leucanthemum

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2007
Veronica

previous arrow
next arrow
Slider

Články

Spolek českých perenářů usiluje o to, aby byl umožněn otevřený přístup k informacím co nejširšímu publiku laické i odborné veřejnosti. Díky vstřícnosti píšících perenářů a redakcím časopisů Zahrádkář a Zahradnictví zde publikujeme články vydané tiskem v posledních letech nebo zveřejněné na internetu.

Texty mají pochopitelně různou úroveň profesní erudici podle jejich zaměření. Možnost nastudování předpokládá respekt vůči letité zkušenosti a vložené práci autorů. Děkujeme všem, kteří členstvím ve Spolku českých perenářů aktivně podpořili tento počin.

Výsadby trvalek do písku

pískem přemulčovaná starší výsadba (vrstva cca 7cm)- původně bez mulče; výsadba byla již částečně zaplevelená, překrytím pískem jsme opět na začátku - prorazilo jen pár nejsilnějších plevelů v podstatě vždy jen z prostředka trsů trvalek; rostliny byly již cca 3-leté, neměly problém se dostat skrz přidanou vrstvu; přechod do trávníku zatím není řádně dořešen

Zajímavou možností založení trvalkového záhonu je výsadba do vrstvy písku. Lze jej využít při výsadbě rabat (stanoviště typu B – záhon), extenzivních výsadeb (Fr – volné plochy – výsadby prérijních i xerofytních společenstev), ale také je možné vytvořit ‚plochou skalku‘ – tedy výsadbu skalniček, kterým jinak spíše vyhovuje umístění ve svahu nebo v mezerách mezi kameny.
Oproti černému úhoru nebo použití jiných přírodních (borka, štěpky,..) i minerálních (štěrk) materiálů má písek řadu výhod. Borka vzhledem …

Šalvěje

Salvia nemorosa Rugen

Z rozsáhlého rodu šalvějí (Salvia) se zahradnicky využívá mnoho druhů. Bezesporu nejvýznamnější však je šalvěj hajní, pěstovaná v širokém spektru odrůd. Stejně jako mnoho intenzivněji prošlechtěných rostlin, i ji provází s ohledem na začlenění jistá nejednotnost. Nesporný je pouze podíl druhu S. nemorosa, k němuž jsou někdy odrůdy začleňovány (odsud pochází také český druhový název). Dnes je komplex odrůd této zahradní šalvěje většinou botaniků a zahradníků pojímán jako hybridní S. x superba (S. nemorosa x …

Primula vulgaris Huds. – prvosenka bezlodyžná

Primula veris

syn. P. acaulis (L.) Hill., P. grandiflora Lam., P. sylvestris Scop., P. vernalis Salisb., P. uniflora Gmel., P. hybrida Schrank – sekce Vernales Pax) – oddenek krátký, listy podlouhle obvejčité, až 6 cm dlouhé, podvinuté, zvolna zúžené v krátký řapík, vpředu zaokrouhlené, nepravidelné, tupě zubaté, svraskalé, na líci lysé, na rubu chlupaté; stvol chybí, jednotlivé květy vyrůstají na 5-10 cm dlouhých chlupatých stopkách z paždí listenů, kalich válcovitý, koruna sírově žlutá (sušením zezelená), v ústí …

Založení a péče o trvalkový záhon

Zalozeni a pece o zahon

Kvetoucí trvalkový záhon jistě patří k jedněm z nejhezčích partiím zahrady, a pokud se vyberou vhodné rostliny, pak není problém aby kvetl již od časného jara do pozdního podzimu.
Jak už název ´trvalky´ napovídá, jde o rostliny vytrvalé a občas používané jméno pereny je přímo odvozeno od latinského perennis – vytrvalý. Jde tedy o byliny, které vydrží na stanovišti řadu let. Samozřejmě pokud jsou vysazeny v optimálních podmínkách. Právě vytrvalost, a zejména to, že mohou pravidelně po řadu …

Prohlídka záhonů v Dendrologické zahradě

Pruhonice trvalkove zahony

Workshop v areálu Dendrologické zahrady je zaměřen na dlouhověkost peren v sadových úpravách. Podrobněji budou zhodnoceny záhony v různých stanovištních podmínkách od záhonů uměle připravených s částečnou výměnou zeminy až po záhony, které byly založeny v rostlém terénu s minimální úpravou půdních poměrů. V seznamech je uveden sortiment peren vysazených v jednotlivých záhonech, včetně druhů uhynulých.

Upolíny

Trollius x cultorum Alabaster

Několik málo pamětníků ještě vzpomíná na doby, kdy vlhké louky podél vodních toků svítily na jaře záplavou žlutých květů upolínů. Roztroušeně je dodnes najdeme na většině území, dříve však u nás byli hojnější, a to zejména v nižších polohách, kde jejich počet ubývá odvodňováním luk.
Upolíny (Trollius) jsou nízké až polovysoké trvalky s přímou lodyhou a dlanitě členěnými listy. Jednotlivé květy žluté až oranžové barvy vyrůstají na koncích stonků nebo paždí listů. Asi 20 (podle …

Workshop – Pereny v Dendrologické zahradě

Workshop v dendrologicke zahrade

Zahrada byla založena v polovině 70. let s cílem studia dřevin, trvalek a cibulovin, které budou použitelné v našich klimatických podmínkách. Největší rozmach zažívala zahrada v polovině 80. let, kdy již byly částečně zformované izolační pásy v jejích hranicích a hlavní kosterní výsadby v přední části zahrady. V letech 1983-1984 řešil VUKOZ státní úkol Stanovení sortimentů pro výsadby zeleně v sídlech a krajině. Problematiku peren řešily následující dílčí úkoly:

Zlatobýly

Solidago rugosa Fireworks

Rod Solidago (zlatobýl), stejně jako příbuzný druh × Solidaster, patří do rozsáhlé čeledi astrovitých (Asteraceae). Jen málokomu je potřeba tyto rostliny představovat. Každý je dobře zná jako hezký, ale invazivní plevel, svítící koncem léta záplavami drobných žlutých kvítků z rumišť a neošetřovaných ploch. Jedná se zejména o zplanělý severoamerický zlatobýl kanadský (Solidago canadensis).
Většina druhů rodu Solidago se mezi sebou snadno kříží, ne všechny však jsou stejně invazivní jako zmíněný „plevelný“ druh. Důkazem je i …

Vznešený bohatýr z Kavkazu

Scabiosa Pink Mist

Z asi 80 druhů rodu hlaváč (Scabiosa), s areálem rozšíření v Evropě, Asii a Africe, našlo zahradnické využití pouze několik. K nejvýznamnějším bezesporu patří hlaváč kavkazský – Scabiosa caucasica. Jak již název naznačuje, pochází z Kavkazu. V přírodě se vyskytuje nejčastěji v modré a fialové barvě, vzácněji také v bílé a růžové, dorůstá do výšky 50-90 cm. Zahradních odrůd je několik desítek, liší se především barvou, velikostí a plností květů (množstvím okrajových květů v úboru). …

Z babiččiny zahrádky

Phlox paniculata Little Princess

Snad žádná jiná zahradní rostlina se v minulosti netěšila větší oblibě, než „floxy“. Bohaté laty květů zářivých barev byly spolu s kopretinami a liliemi ozdobou každé vesnické zahrádky. Pak tyto rostliny z kultury u nás téměř vymizely, aby se po letech vrátily do našich zahrad s ještě větší slávou.
Rod Phlox, plamenka, patří do čeledi jirnicovitých Polemoniaeae a svými asi 70 druhy je typickým zástupcem severoamerické flóry (s výjimkou jednoho druhu, který roste na …