Translation

Anemone

2022
Anemone

Penstemon

2021
Penstemon

Amsonia

2020
Amsonia

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2019
Baptisia

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2018
Astrantia

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2017
Geranium

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2016
Veronicastrum

Phlox trvalka sezony

2015
Phlox

Phlox trvalka sezony

2014
Salvia

Aster trvalka sezony

2013
Aster

Nepeta trvalka sezony

2012
Nepeta

Campanula trvalka sezony

2011
Campanula

Helenium  trvalka sezony

2010
Helenium

Echinacea  trvalka sezony

2009
Echinacea

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2008
Leucanthemum

Veronica prostrata 'Blauspiegel'

2007
Veronica

previous arrow
next arrow
Slider

Články

Spolek českých perenářů usiluje o to, aby byl umožněn otevřený přístup k informacím co nejširšímu publiku laické i odborné veřejnosti. Díky vstřícnosti píšících perenářů a redakcím časopisů Zahrádkář a Zahradnictví zde publikujeme články vydané tiskem v posledních letech nebo zveřejněné na internetu.

Texty mají pochopitelně různou úroveň profesní erudici podle jejich zaměření. Možnost nastudování předpokládá respekt vůči letité zkušenosti a vložené práci autorů. Děkujeme všem, kteří členstvím ve Spolku českých perenářů aktivně podpořili tento počin.

Dračíky vhodné do skalek

Penstemon hirsutus

Kdo by chtěl spatřit dračíky (Penstemon spp.) v přírodě, musí za těmito rostlinami vyrazit do Severní Ameriky. Tento rod patří totiž mezi zcela typické zástupce severoamerické flóry a lze je nalézt od Mexika po sever USA. Jde o velmi obsáhlý a taxonomicky ne zcela ujasněný rod vyšších i nízkých vytrvalých bylin i polokeřů, čítající na 270 druhů. Skalničkářsky zajímavé druhy nalezneme zejména v oblasti amerického středozápadu. Dračíky preferují slunné a sušší stanoviště a velmi dobře drenážovanou a …

Velkokvěté vytrvalé máky

Papaver orientale 'Brillant'

Z mnoha desítek druhů vytrvalých máků pěstovaných v zahradách jsou dnes bezesporu nejvýznamnější velkokvěté hybridy. V terminologii existuje jistá nejednotnost, protože na jejich vzniku se podílelo několik druhů. Dva nejdůležitější druhy, jenž se podílely na vzniků dnešních hybridů, jsou Papaver orientale a P. bracteatum. Někdy se v literatuře setkáme také s údaji o přišlechtení dalšího druhu – P. pseudo-orientale.
P. orientale – mák východní – byl popsán a zaveden do kultury již v roce 1701. …

Vytrvalé máky – popis druhů

Papaver orientale 'Petticoat'

Když kvetou, vévodí trvalkovým záhonům a září tak, že je nikdo nemůže přehlédnout.
Jsou téměř ideálními rostlinami i pro ty, kdo s pěstováním rostlin nemají mnoho zkušeností – krásné a přitom nenáročné, bez problémů rostou téměř v každé zahradní půdě. Obří květy nápadných barev zdobí záhony od konce května do června a ani po odkvětu nás nezklamou. Po záplavě pestrých květů následují dobře známé a oblíbené dekorativní tobolky – makovice. A co s nimi, když …

Meconopsis a Cremanthodium – krasavci z asijských velehor

Meconopsis 'Lingholm'

Oba tyto rody patří k nádherným rostlinám domovem na horských loukách, v sutích nebo křovinách asijských hor, a to především Himálaje a hor centrální Číny. Botanicky patří do zcela jiných rostlinných čeledí a spíše než botanická příbuznost je pojí relativně podobné nároky na pěstování v kultuře, o nichž je možné už předem říct, že jsou velmi vysoké a úzce souvisí s tím, že ne každý bude mít to štěstí a rostliny mu na zahradě budou dobře růst.
Zastavme …

Kakosty – staronoví hosté v zahradách

Geranium himalayense Gravetye

Čapí nos, býčník, bylina sv. Roberta, čapí zobák, čápky, hrabice, kopytník, milost boží, potoční koření, ratanika, stinkovo koření…, to jsou příklady lidových názvů některých kakostů (Geranium L., čeleď Geraniaceae). Jméno „geranium“ vychází z řeckého „geranos“, což znamená pták jeřáb, dle zobákovitého výčnělku na plodu, resp. podobnosti plodů se zobákem, hlavou a krkem jeřába. Řada z nich se jako běžné, domácí rostliny vyskytovaly v blízkosti domů či v parcích a venkovských zahradách od nepaměti. Vlastní historie pěstování pak začíná v 16. …

Trendy dlouhověkých peren v nových kompozicích

vytrvale pereny

Co je to trend?
Trend je módní tendence, směr, kterým se vývoj něčeho ubírá. Trendy jsou pozorovatelné, ale jen obtížně měřitelné. Jejich další průběh lze většinou jen zhruba odhadnout, avšak jen částečně ovlivnit. Výzkum trendů se zabývá pozorováním a předpovědí trendů v chování nebo u produktů. Nositel nového trendu je tzv. Trendsetter. Trendy jsou ovlivňovatelné reklamou a trendsettery a mají rozhodující vliv na konzumní chování spotřebitelů nebo upřednostňování určitých módních ukazatelů v oblasti sociální a …

Časně jarní lomikameny

Saxifraga 'Vladana'

Skalku bez nějakého zástupce těchto překrásných rostlin si snad ani nelze představit. Rod lomikámen (Saxifraga L.) je neobyčejně bohatý a čítá na několik stovek druhů a dokonce několik tisíc odrůd rostlin.
K těm nejatraktivnějším a velmi raně kvetoucím patří zejména lomikameny skupiny Porphyrion (včetně dříve vyčleněné sekce Porophyllum, ještě dříve označované jako Kabschia). Rostliny z této skupiny patří mezi nejkrásnější druhy lomikamenů vůbec. Jde převážně o horské až vysokohorské druhy. Těžiště jejich výskytu je v horách střední a …

Záplevák není plevel

Helenium 'Blütentisch'

I když s oblíbenými floxy našich babiček pocházejí téměř ze stejných oblastí, do našich zahrad se jim podařilo proniknout až mnohem později. Dodnes patří u nás k méně známým a poněkud opomíjeným trvalkám – a nutno říct, že neprávem.
Rod Helenium – záplevák, zahrnuje asi 30 druhů, všechny pocházejí ze Severní Ameriky. Východiskem pro křížení byl Helenium autumnale, který dal základ vzniku mnoha zahradních odrůd, často dost odlišných od původního druhu, s nímž se dnes můžeme setkat snad …

Zahradní lobelky

Vytrvalé zahradní lobelky (Lobelia; čeleď Campanulaceae, resp. Lobeliaceae) nepatří u nás rostlinám s dlouhou tradicí pěstování. V nabídkách zahradnických firem se více objevují teprve zhruba v posledních 10 letech. Původní botanické druhy pochází ze severní Ameriky, rostou zde především na vlhčích stanovištích, v okolí potůčků, vodních ploch apod. Nabízené rostliny jsou většinou kultivary patřící do okruhu Lobelia × speciosa. Jsou to poměrně komplikovaní kříženci na jehož vzniku se podílely druhy jako L. cardinalis, L.. fulgens a L. siphilitica. Těmto …